listopad 2008

Monthly Archive

KONKURS prac magisterskich i licencjackich o tematyce rozwojowej

admin 06 listopada 2008 | : Ogólne

Polska Akcja Humanitarna ogłasza konkurs prac magisterskich i licencjackich o tematyce rozwojowej

Konkurs obejmuje prace licencjackie i magisterskie obronione w latach 2008-2010, poruszające tematykę zagadnień globalnych i międzynarodowej współpracy rozwojowej. Oczekujemy, że problemy poruszane w pracach będą uwzględniać wzajemne powiązania pomiędzy krajami globalnej Północy i Południa w kontekście współpracy, polityki rozwojowej i kształtowania przez media opinii publicznej o krajach rozwijających się.
Konkurs prowadzony jest równolegle w czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej (w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech) w ramach projektu “To Act You Have To Know” wspieranego finansowo przez Unię Europejską.

 Warunki udziału w konkursie

Prace powinny być zgłaszane przez autorów osobiście. Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. W ostatecznej ocenie preferowane będą prace dotychczas nie publikowane. Prosimy o zgłaszanie prac w języku polskim, w przypadku prac sporządzonych w języku obcym konieczne będzie dostarczenie ich polskiego tłumaczenia. Prosimy o nadsyłanie prac obronionych na uczelniach krajowych, zarówno państwowych jak i prywatnych.
Zwycięzcy będą zobowiązani do przygotowania swoich prac do publikacji (artykuł objętości 10 – 15 stron). Koszt tłumaczenia pokryje organizator.

 Wyłonienie zwycięzców i nagrody

Wyłonienie zwycięzców powierzone zostanie komisji konkursowej, w skład której wejdą przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska dziennikarskiego, administracji odpowiedzialnej za realizację polskiej pomocy zagranicznej. Zwycięskie prace zostaną wyłonione w dwóch kategoriach: prace magisterskie; prace licencjackie.
8 zwycięskich prac (dwie z Polski - po jednej z każdej kategorii), po przetłumaczeniu na język angielski zostanie opublikowanych we wspólnym wydawnictwie Collective Volume, które zostanie szeroko rozdystrybuowane między innymi pomiędzy: instytucje i decydentów odpowiedzialnych za politykę rozwojową w Czechach, na Słowacji, w Polsce i na Węgrzech; ośrodki akademickie w tych krajach.
Dla autorów zwycięskich prac przewidujemy nagrody pieniężne: 450 euro – w kategorii prac magisterskich i 350 euro – w kategorii prac licencjackich.

 Terminy konkursu

31 stycznia 2010 - termin nadsyłania prac wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (wkrótce do pobrania na stronie ubóstwo.pl). Proszę dołączyć zaświadczenie z dziekanatu o autentyczności pracy i o zdaniu przez autora egzaminu magisterskiego lub licencjackiego. Koperty z dopiskiem “konkurs prac/rozwój” proszę przesyłać na adres: Polska Akcja Humanitarna, ul. Szpitalna 5/3, 00-031 Warszawa.

Spotkanie Studenckiego Klubu Filmowego

admin 06 listopada 2008 | : Ogólne

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na spotkania Studenckiego Klubu Filmowego w roku akademickim 2008/2009!

Każde spotkanie Studenckiego Klubu Filmowego składa się z trzech części - pierwsza część to wprowadzenie do filmu wygłaszane przez zaproszonego gościa. Część druga to projekcja filmowa. Część trzecia to dyskusja podsumowująca tezy postawione w trakcie wprowadzenia do filmu oraz to, co stanowi osobiste przeżycia uczestników, ich refleksje, skojarzenia. Pokazy filmów w ramach SKF gromadzą studentów różnych uczelni, ale także wykładowców, absolwentów, licealistów i wszystkich zainteresowanych filmem.

Tym razem zapraszamy na film:

Wszystko za życie (Into the Wild)
dramat, czas trwania: 148 minut.

wprowadzenie: dr Ryszard Kulik (Instytut Psychologii UŚ)

Wszystko za życie to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o podróży w nieznane, będąca jednocześnie poszukiwaniem własnego Ja. Poznajemy historię Chrisa, który wkrótce po skończeniu studiów, decyduje się zerwać z dotychczasowym życiem i rusza w podróż autostopem po Ameryce. Autor scenariusza i reżyser Sean Penn w prawdziwie mistrzowski sposób połączył w filmie “piękno, rozrywkę, napięcie i niepowtarzalny klimat” (The Wall Street Journal).Muzykę do filmu skomponował i wykonał Eddie Vedder, wokalista zespołu “Pearl Jam”.

Miejsce: Kino Helios Katowice, ul. Uniwersytecka 13 (Altus)
Czas: czwartek, 13.11.2008, godz. 17:00
Bilety w cenie 10 zł dla wszystkich zainteresowanych do nabycia w kasach kina