Najnowszy projekt badawczy KNS UŚ dotyczy słabo zeksplorowanego do tej pory zagadnienie - cmentarzy, jako przestrzeni  szczególnej dla społeczności lokalnej. Traktując cmentarz jako tekst kulturowy staraliśmy się odczytać z niego jak najwięcej znaczeń i zrekonstruować obraz społeczności Binarowej. Wykorzystaliśmy fotografię jako główne narzędzie badawcze, które posłużyło nam do dokumentacji zastanego materiału wizualnego.

zd

zd

zd

zd