Członkowie Koła Naukowego Socjologów, przez cztery wrześniowe dni, uczestniczyli w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Krakowie. Spotkanie z przedstawicielami nauk społecznych z kraju i z zagranicy było okazją do wielu dyskusji podczas licznych sesji oraz w ramach 21 grup tematycznych. W programie Zjazdu, swoje miejsce znalazły również sesje plakatowych, wśród nich “Stawanie się przestrzeni publicznej”, podczas której poster pt. “Borne Sulinowo… Współistnienie historii” zaprezentowały członkinie KNS UŚ - Małgorzata Kłoskowicz, Anna Orska, Agnieszka Pogrzeba oraz Aleksndra A. Wycisk.