Fundacja Projekt: Polska, Stowarzyszenie Młode Centrum oraz Koło Naukowe
Politologów Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na spotkanie z:
Prezydentem Wrocławia
Rafałem Dutkiewiczem

„Nowoczesne zarządzanie w administracji publicznej”

Spotkanie odbędzie się w Katowicach 8 maja 2008 o godzinie 13.00, na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 11) w auli
im. K. Popiołka (I piętro).

Wydarzenie to jest częścią ogólnopolskiego projektu organizowanego przez
Fundację Projekt: Polska.
Na czym polega projekt „Nowoczesne zarządzanie w administracji publicznej”?
Założeniem projektu jest promocja idei profesjonalnego zarządzania sprawami
publicznymi. Celem działań w ramach programu jest pokazanie i wywołanie
publicznej dyskusji na temat tego, że administracją i sprawami samorządu
czy państwa da się zarządzać profesjonalnie i efektywnie – tak, by działały
z korzyścią dla obywateli. Debata w ramach projektu toczy się w odniesieniu
do konkretnych, funkcjonujących w rzeczywistości rozwiązań i przykładów.
Długofalowym celem programu jest także mobilizacja – z jednej strony
ekspertów różnych dziedzin, by włączali się w konstruowanie efektywnych
rozwiązań dla sfery publicznej, z drugiej – młodych obywateli, by takich
eksperckich rozwiązań oczekiwali i poszukiwali.

Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia, jest polskim ambasadorem projektu.
Na katowickim spotkaniu opowie m.in. o procesie tworzenia strategii rozwoju
Wrocławia, a także przygotowaniach miasta do pozyskania lokalizacji
Europejskiego Instytutu Technologicznego.

Serdecznie zapraszamy. Kontakt:
Iwona Niezgodzka, tel. 509 272 678, iniezgodzka@mc.org.pl